Ubicast videostremaus on kokonaisvaltainen videokirjastopalvelu, joka tarjoaa sekä palvelinratkaisun, että sovelluksen, jolla videoita voidaan jakaa asiakkaan verkossa mm. Moodle-verkko-oppimisjärjestelmään, intranettiin (sisäverkko) ja internettiin (julkinen verkko) streaming-tekniikalla, Ubicast videopalvelin toimii itsenäisenä alustana videokirjastolle, jonne voidaan tallentaa omia luentoja ja ym. kokonaisuuksia loogisesti organisoituna. Ubicast videopalvelimella on erittäin monipuolinen videoiden hakupalvelu, kategoriointi ja tilastointi toiminto.

Ubicast videotreemaus palvelinkonsepti toimii itsenäisesti joko asiakkaan omalla palvelimella omasta palvelinsalista tai palvelun voi hankkia Suomessa Mediamaisteri Oy omasta tietoturvasertifioidusta palveluympäristöstä dedikoidulta palvelimelta, jolla on SV4 suojaustaso. Videot jaetaan aina SSL-salausprotokollaa käyttäen. Intranet-extranet väliseen videojakeluun käytetään erityisiä cache-videopalvelimia, jolloin videonjakelu voidaan toteuttaa tietoturvallisesti.

Ubicast videopalvelimelle luotuja videokanavia voivat helposti hallinnoida eri yksiköiden vastuuhenkilöt. Sillä voidaan luoda asiakkaan eri yksiköiden tarvitsemat omat suojatut kanavat, jolloin muiden yksiköiden käyttäjät eivät pääse näkemään toisten yksiköiden materiaalia.

Ubicast videopalveluun voidaan tuottaa videoita Ubicastin omilla tuotantolaitteilla (Campus recorder, Mobile Studio), asiakkaan tuotantolaitteilla (kamerat, tietokoneet ja puhelimet) tai Ubicast WebTV palvelun kautta asiakkaan omasta tietokonepäätteestä.

Ubicast tarjoaa erilaisia palvelukonsepteja.

Ubicast tukee myös laajoja kampus luentosali asennuksia, jolloin tuotantotilat / luentosalit varustetaan Campus recorder yksiköillä. AV- ja mediatiimillä on julkaisua varten oma editointiyksikkö ennen mediapalvelimelle julkaisua. Tämä mahdollistaa videoiden rikastamisen ennen julkaisua luennolla jaetulla materiaalilla kuten erilaiset tiedostot, kuvat ja sosiaalisen median keskustelukanavat. Videoon voidaan myös lisätä interaktiivisia kysymyslomakkeita tai monivalintakokeita suoraan aikaleimaan.

Koulutuksen videotuotannon automatisointi, jossa luennoitsijan ei tarvitse olla tekniikan asiantuntija.

Yksittäisellä Ubicast Studio yksiköllä (Easycast Studio tai Mobile Studio), voidaan itsenäisesti tuottaa koko Richmedia video, joka kohdassa 1 oli keskitettynä yksikkönä ja näin tehdä kaikki videon rikastaminen suoraan tuotantotilasta tallennusyksikössä. Periaatteessa Easycast Studio vastaa asiakkaan yksittäistä omaa tuotantoyksikköä, jolla on videoitu luentoja ja oppitunteja.

Videotuotanto luennoitsijalta asiakkaalle.

Alla kaaviokuva Ubicast Studio tuotantoyksiköstä ja sen mahdollisuuksista tuottaa Richmedia videota tai LIVE streemata tapahtumia Ubicast mediapalvelimen WebTV videokansioiden kautta. Kummassakin tapauksessa mediapalvelin tuottaa sopivan videostreaming kaikille päätelaitteille. Ubicast Studion tuottama videopaketti on RichMedia video, jo valmiiksi. Palvelimelle voidaan kuitenkin tuottaa videota ihan millä ohjelmistolla tai laitteella tahansa. Palvelin muuntaa kaikki videoformaatit yhteensopivaksi kaikille katselulaitteille. Tällöin asiakas voi tuottaa suoraan omalla mobiililaitteella tai kameralla videota Ubicast mediapalvelimelle.

Ubicast mediapalvelimella on oma WebTV Studio tallennusjärjestelmä, joten asiakas voi tuottaa suoraan omalta tietokonepäätteeltään videota myös selaimella. WebTV Studio palvelu tukee Firefox ja Chrome selaimia ja pystyy tekemään jopa kuva-kuvassa videotaltoinnin yhdellä tallennuskerralla, käyttäen tietokoneen omaa webkameraa.

Ubicast videopalvelimen laajat mahdollisuudet videopalveluiden tuottamiseen ja kuluttamiseen.