Videon rikastaminen Ubicast palvelussa

Rich Media eli rikastettu videopaketti, jos näin voisi sanoa, sisältää mahdollisesti videoon liittyviä tiedostoja, kuvia, keskusteluja, popup kysymyksiä, aikajanalla olevia keskusteluita sekä jopa muokattavan värimaailman jokaiselle videolle. Monesti luennoitsijat ja esitelmöitsijät jakavat erilaista materiaalia oman esityksensä kanssa. Nämä erilliset tiedostot voidaan helposti liittää palveluun. Kuvien lisääminen mahdollistaa hyvinkin tarkkojen ja isojen kuvien liittämisen mukaan, jos ne eivät ole varsinaisella videolla mahdollista esittää tai eivät esimerkiksi ole erottelukyvyltään riittäviä.

Tallenteen aikaleimaan tehdyt keskustelut rikastavat sisältöä myös ja avaavat monesti kuulijalle asiaa muiden kommenttien kautta eri tavalla. Samalla katselija voi esittää luennoitsijalle kysymyksen jälkikäteen, jos joku asia ei selvinnyt videolta tai muutoin haluaa kommentoida tallenteella esiintyviä asioita. Tätä keskustelua voidaan käydä avoimessa ympäristössä tai moderoituna opettajan toimesta. Tällöin itse luennoitsija / opettaja lukee viestit ensin ja antaa niille luvan tulla julkaistuiksi julkisesti. Keskustelun avauksista tulee luennoitsijalle ilmoitus sähköpostiin, niin että hän voi reagoida asiaan riittävän nopeasti.

Interaktiivisten mielipidekyselyjen ja monivalintakysymysten lisääminen videolla olevaan kohtaan on mahdollista suoraan Ubicast videopalvelussa. Et tarvitse toisen osapuolen rikastetyökaluja, kun kaikki löytyvät omasta käyttäjäpanelista. Myös kaikki videolla annetut vastaukset löytyvät suoraan Ubicast panelista.

Sosiaalisen media liittäminen videon katseluun tai webinaariin on mahdollista helpon Ubicast widget palvelun kautta. Voit käyttää vaikka Facebook ryhmän aikajanaa tai esimerkiksi Twitterin sopivaa #hastagiä rikastaaksesi oppijoiden kokemusta aihepiiristä.

Alla tarkempi esitys Ubicast Studion ominaisuuksista: