KurssiTV asiakasrekisteriseloste

KurssiTV:n asiakasrekisterissä ylläpidetään palvelun käyttäjätunnusrekisteriä. Rekisterimme tietoja ei koskaan luovuteta toisille osapuolille.

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Mikäli haluat tarkastaa omat tietosi, ota yhteyttä iClass Finland Education Network Oy:n palvelunumeroon +358458896805. Tietojen tarkistamista varten sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3 kuukautta) kuluessa.

KurssiTV palvelun rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: iClass Finland Education Network Oy
Y-tunnus: 2521531-5
Postiosoite: Tilhikalliontie 101, 71570 Syvänniemi
Puhelin: +358 45 8896805
Internet sivu: http://ubicast.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jukka Sormunen
Sähköposti: jukka.sormunen@ubicast.fi
Puhelin: +358 458896805

3. Rekisterin nimi

KurssiTV käyttäjätunnusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Palvelun toteuttaminen
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Analysointi ja tilastointi
  • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

iClass Finland Education Network Oy:n ulkopuoliset tahot eivät käsittele henkilötietoja, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus)
  • Palveluun liittymispäivä
  • Palvelun käyttöä koskevat tiedot (kuten katsotut videot, selailu- ja hakutiedot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, rekisteröintikaavakkeen kautta.

7 .Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

iClass Finland Education Network Oy ei luovuta henkilötietoja toisille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne iClass Finland Education Network Oy:n työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin, suojatuin yhteyksin (DigiCert) ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.